WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:61 回復:0 發表於 2021-1-22 14:23:08
本主題由 212love 於 2021-1-31 12:45 刪除回復
累計簽到:2124 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-1-22 14:23:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

森林惡鬼 The.Wretched, 2019.[MKV / 58.36G] [2160p] [4K-原盘] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 恐怖 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg + h( @' {7 o& f

& @/ q/ A1 @: @' h" q& u4 F◎译 名 森林恶鬼/Hag/凶邻(港)/皮行者
4 }. |% T+ x, w6 m2 {◎片 名 The Wretched6 D8 d0 n0 D' s' s* {3 C9 }; [
◎年 代 2019  T+ p  v8 Z- g" C0 T9 @7 W
◎产 地 美国7 {" B7 F/ o2 C* E2 f3 Y3 `9 \
◎类 别 恐怖' R( @' Z, i% W% ~; M8 p# Z( E
◎语 言 英语
& N/ W, M# C: l2 h9 H◎上映日期 2019-07-19(加拿大奇幻电影节) / 2020-05-01(美国)- Y$ q  C! v! k
◎IMDb评分 5.8/10 from 10331 users
& q7 g4 Z4 i/ Z; K4 v◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt8305806/
# o) [4 L" t- {◎豆瓣评分 5.9/10 from 2788 users
8 `6 Z4 f; k0 A7 V& M" v* U5 v◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30295134/
* T* |5 Y9 u9 z! t◎片 长 95分钟
& L1 {  @" ?8 m+ m: q3 Z% [◎导 演 布雷特·皮尔斯 Brett Pierce / 德鲁·T·皮尔斯 Drew T. Pierce
$ t5 s; z$ x4 ?: d  n8 L◎编 剧 布雷特·皮尔斯 Brett Pierce / 德鲁·T·皮尔斯 Drew T. Pierce / 安迪·鲍尔斯 Andy Bowles& g8 I3 G9 ]+ F
◎主 演 约翰-保罗·霍华德 John-Paul Howard
) p" b/ D6 ~' _7 A; D   佩珀·柯达 Piper Curda
- M1 ?8 `7 ?# n" i2 o' }   贾米森·琼斯 Jamison Jones" d; X6 [! a# ?& ^3 ?1 H% F
   阿兹·泰思费 Azie Tesfai( X1 i$ U6 d# t6 o- w) k% a2 f) n
   扎拉·马勒 Zarah Mahler0 Y' _! l6 Y$ M
   凯文·比格利 Kevin Bigley
+ d7 v5 \( q. b   理查德·伊利斯 Richard Ellis* o6 a  m# ~( s
   塔格·库克尔 Tug Coker
" A9 b% M& G- ~7 Q7 e! H# {   帕米拉·格雷 Pamela Gray) K& p; X+ a- A! X1 a& w5 A$ B

; e8 e  u: n, _◎标 签 恐怖 | 惊悚 | 美国 | 悬疑 | 血腥 | 美国电影 | 食人 | 20207 \# c4 j) }. J2 |  g9 W+ a$ v

2 A0 k8 n5 f7 j) ?& z7 q4 O  V) u6 X◎简 介 / O6 w* e% {! Z& A" X  S
0 {" ~$ _. P0 @( x0 _
 一个挑衅的十几岁的男孩,与父母即将离婚的挣扎,面对一个千岁的女巫,谁是生活在皮肤下,并冒充隔壁的女人。+ |: V4 D2 g4 [$ O) Q- ~) N( P2 F
DISC INFO:5 V3 H% x* j1 n( p! |* ~
9 }: }- }0 R7 i5 p# y
Disc Title:     The.Wretched.2019.MULTi.COMPLETE.UHD.BLURAY-SharpHD+ \2 l" d* H5 I# p' W  a8 ?
Disc Size:      62,645,753,805 bytes6 f; q8 }. F4 F  H; C, t9 s! s7 y
Protection:     AACS2
) }9 s/ f3 C2 |4 U; iExtras:         Ultra HD( d  u; \: u- E  P* y8 T6 ?
BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.1.5)
4 S' ^6 G- `2 |- F5 f
, M5 a5 z- Y( q' E" Y  H# |2 B, ]9 xPLAYLIST REPORT:* ?  l  }+ |  R* u3 h
; G: H2 q3 u) y+ _8 i+ \2 E
Name:                   00000.MPLS  
% X! y9 W% S0 P2 |" lLength:                 1:35:15.958 (h:m:s.ms). h3 L9 j* {8 D% L& X
Size:                   57,531,383,808 bytes
7 }1 X9 a; L# L- I+ n; Q; [Total Bitrate:          80.52 Mbps" o' ~5 O$ v- y  h; u! h
8 y1 k9 L+ [0 U. Z3 ~
VIDEO:7 d5 C% e& H0 L$ F' [* P, u9 `" N

$ e4 Z5 P6 k' B: @& S5 ]) gCodec                   Bitrate             Description   
7 X( ^; A" U6 d9 F9 p5 N4 [-----                   -------             -----------    * k: J3 Q& V1 W0 U3 l  u/ h9 l
MPEG-H HEVC Video       64719 kbps          2160p / 24 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / SDR / BT.7095 |7 N2 Y. e5 @

: S) K  `8 F7 |) P& YAUDIO:
, G9 O" N* [: J2 J' W8 u
0 [, m2 P4 \' |- ]* C, fCodec                           Language        Bitrate         Description   
4 H4 L& Z& ^9 V$ ^7 a0 l6 g1 a7 _-----                           --------        -------         -----------    4 P' X4 b" M0 d, b) H, I! T: k
DTS-HD Master Audio             German          3729 kbps       5.1 / 48 kHz / 3729 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
3 y/ i' Y! z6 b2 O# W. p' y. F  i0 Z: tDTS-HD Master Audio             English         3738 kbps       5.1 / 48 kHz / 3738 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit). ?# H2 c0 o- o# O
DTS-HD Master Audio             English         1865 kbps       2.0 / 48 kHz / 1865 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)8 ~# p$ e' \* X
DTS-HD Master Audio             English         2096 kbps       2.0 / 48 kHz / 2096 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)& B- h# e+ y* P/ {5 _
7 A  z" A) u% D# e# W4 Z+ [5 E
SUBTITLES:
+ d' S" t7 Q8 C  x* ?/ j5 |$ i8 I) X9 W- R& y+ H
Codec                           Language        Bitrate         Description   
$ }* L4 B! h/ v4 P6 `+ H9 W/ ~-----                           --------        -------         -----------    ) Q9 F4 P% r  |( \
Presentation Graphics           German          0.189 kbps                     
4 f  Q! m0 [! W* D/ q+ uPresentation Graphics           German          20.276 kbps

8 I' M& L% v5 t4 R; y' C6 i# U; T- m) V
& x6 K: ?- @2 N' Z. s' F

森林惡鬼. MKV.torrent

151.62 KB, 下載次數: 10

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部